loader image

۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۶:۳۴ بعد از ظهر

گردان دختران حاج قاسم

اخبار مدارس
profile avatar

ایستگاه صلواتی روزاربعین

گردان دختران حاج قاسم سلیمانی درروز اربعین اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی نموده وازعزاداران حسینی پذیرایی به عمل آوردند.

ادامه مطلب
سبد خرید