شعائر

نقش‌آفرینی ویژه «مدارس صدرا» در تعظیم شعائر حسینی

رئیس سازمان مدارس صدرا از نقش‌آفرینی این سازمان در دهه اول محرم با مشارکت اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان، شبکه امید و بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاء خبر داد.