عزاداری هشتم محرم

عزاداری هشتم محرم

سخنران = حاج آقای سایری نماینده رهبری در سازمان کشاورزی استان گلستان
مداح= کربلایی سعید دارخال

هیئت انسیه الحورا دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی صدرای ولایت گرگان
مرداد ۱۴۰۰

عزاداری هفتم محرم

عزاداری هفتم محرم

امروز
مداح :کربلایی سعید دارخال
سخنران:حجه السلام والمسلمین حاج آقای عین الکمالی

هیئت انسیه الحورا دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی صدرای ولایت گرگان

عزاداری ششم محرم

عزاداری ششم محرم

روز پنجم
سخنران: حاج آقای حسینی
مداح :کربلایی سعید دارخال
گروه تواشیح وهمخوانی کودکان قرآنی
هیئت انسیه الحورا دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی صدرای ولایت گرگان

عزاداری پنجم محرم

عزاداری پنجم محرم

خواندن زیارت عاشورا و مرثیه خوانی
مداح=کربلایی سعید دارخال
سخنران:حجه السلام والمسلمین حاج آقای گرزین مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان