رتبه برتر دبیرستان صدرای زرند در استان در طرح مدارس همدل و مدیران نیکوکار

رتبه برتر دبیرستان صدرای زرند در استان در طرح مدارس همدل و مدیران نیکوکار

صدرای زرند در میان مدارس استان رتبه برتر در مدارس همدل و نیکوکار به خود اختصاص داد و طی مراسمی در استان کرمان برگزار شد از مدیر دبیرستان صدرای شهرستان زرند سرکار خانم بنت الهدی ابراهیمی تقدیر شد