برگزاری سلسه نشست های مشاوره تحصیلی و تربیتی (ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم )و رونمایی از پنل کمک آموزشی معرفی شده توسط سازمان معارف اسلامی

سلسه نشست های مشاوره تحصیلی و تربیتی

برگزاری سلسه نشست های مشاوره تحصیلی و تربیتی (ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم) و رونمایی از پنل کمک آموزشی معرفی شده توسط سازمان مدارس صدرا