نشست تخصصی جمعیت فرهنگیان جوان هرمزگان با *جناب آقای عظیم غلامزاده* مدیر نمونه کشوری و مدیر دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا در بندرعباس

نشست تخصصی جمعیت فرهنگیان جوان هرمزگان با *جناب آقای عظیم غلامزاده* مدیر نمونه کشوری و مدیر دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا در بندرعباس

دبیر و تعدادی از اعضای شورای جمعیت فرهنگیان جوان هرمزگان در *پنجمین نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکلات آموزش و پرورش استان هرمزگان* در جلسه ای حدودا ۴ ساعته با آقای عظیم غلامزاده دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا بعنوان یکی از مدیران موفق کشوری و شاخص استانی دیدار کردند