برگزاری جلسه شورای مدرسه( دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت رشت)

برگزاری جلسه شورای مدرسه، دبیرستان صدرای رشت

روز چهارشنبه مورخ 24 شهریور 1400 جلسه شورای مدرسه با موضوع بازگشایی مدرسه برگزار گردید.این جلسه با حضور مدیر و معاونین مدرسه ، نماینده شورای معلمان ، رئیس انجمن اولیا و مربیان برگزار گردید.