نتایج نهایی مسابقات قرآن وعترت و مسابقات فرهنگی

نتایج نهایی مسابقات قرآن وعترت و مسابقات فرهنگی

1-د کسب رتبه دوم کشور در مسابقات تواشیح
2-کسب 32 رتبه در مسابقات قرآنی وفرهنگی
3- کسب 7 رتبه در مسابقات قران وعترت ونماز نخبگان دانش آموزی استان خوزستان