نشست ادواری مدیران صدرای استان یزد در شهرستان ابرکوه

نشست ادواری مدیران صدرای استان یزد در شهرستان ابرکوه

نشست ادواری مدیران مدارس دخترانه و پسرانه صدرای استان یزد با همراهی و حضور گرم مسئولین اداره کل تبلیغات استان یزد در شهرستان ابرکوه برگزار شد.