کانون دختران حاج قاسم دبیرستان صدرای زرند  در هجدهمین اجلاس سراسری مدیران صدرا

کانون دختران حاج قاسم دبیرستان صدرای زرند در هجدهمین اجلاس سراسری مدیران صدرا

کانون دختران حاج قاسم دبیرستان صدرای زرند در هجدهمین اجلاس سراسری مدیران صدرا سراسر کشور برنامه های انجام شده یک ساله خود را به نمایش گذاشتند در اختتامیه این اجلاس دانش اموزان منتخب برنامه های انجام شده را به اجرا گذاشتند.

برای تمامی دانش اموزان زحمت کش ارزوی موفقیت و سربلندی دارم.

انتهای پیام/.