loader image
Sadra News
profile avatar

تقدیر اداره آموزش و پرورش بندرعباس و اهدا لوح به مدیر آموزشگاه بعنوان برترین و فعالترین واحد قرآنی، تربیتی و فرهنگی در سطح منطقه

طی مراسمی شورای معاونین اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس از مدیر آموزشگاه برادر مهندس عظیم غلامزاده که بعنوان داور و مدرس نمونه مسابقات

ادامه مطلب
سبد خرید