۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۳:۳۷ قبل از ظهر

دبیرستان دوره اول پسرانه صدرای سیرجان - کرمان

اخبار مدارس
profile avatar

پشت نویسی ماشین صلواتی

تهیه شابلون بر روی بنرهای باطله، جهت طرح های پشت نویسی ماشین و توزیع آن ها در سطح شهرستان برای هیئات مذهبی و گروه های جهادی
همچنین پشت نویسی شعائر حسینی بر روی ماشین ها در دهه اول محرم

ادامه مطلب
سبد خرید