چاپ خبر
سازمان مدارس معارف اسلامی چهارشنبه, ۰۶ شهریور ۱۳۹۸
دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای بیرجند
دیدارمدیر ومعاون دبیرستان پسرانه علوم ومعارف اسلامی صدرای ولایت شهرستان بیرجند با دانش آموزمحمد قائم نارمنجی وخانواده محترمشان به مناسبت کسب رتبه چهارم مسابقات اذان کشوری 
محمد قائم نارمنجی دانش آموز پایه دوازدهم دبیرستان پسرانه علوم ومعارف اسلامی صدرای ولایت شهرستان بیرجند درمسابقات کشوری اذان درمشهد مقدس رتبه چهارم کشوری را کسب نمود لذا مدیر ومعاون آموزشگاه به همین مناسبت دیداری با  ایشان وخانواده محترمشان داشتند وکسب این رتبه افتخار آمیز رابه ایشان وخانواده محترمشان تبریک گفتند .
 
 
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.