چاپ خبر
سازمان مدارس معارف اسلامی دوشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۷
لیست پیشنهادی منابع کمک آموزشی نظام جدید
منابع کمک آموزشی نظام جدید ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم مدارس صدرا
 

لیست پیشنهادی منابع کمک‌آموزشی نظام آموزشی جدید

ویژه دانش‌آموزان پایه دوازدهم مدارس صدرا

 

دروس عمومی

ردیف

موضوع

انتشارات

1

ادبیات فارسی

خیلی سبز

مشاوران آموزش

2

عربی عمومی

متعاقباً اعلام خواهد شد

3

دینی

خیلی سبز

مشاوران آموزش

گاج

4

زبان انگلیسی

مبتکران

 

 

دروس اختصاصی

ردیف

موضوع

انتشارات

1

ریاضی

خیلی سبز

مشاوران آموزش

4

اقتصاد

مشاوران آموزش

خیلی سبز

2

ادبیات اختصاصی

(علوم و فنون ادبی)

خیلی سبز

مشاوران آموزش

مبتکران

3

عربی اختصاصی

جزوه سایت مدارس معارف اسلامی

5

تاریخ اسلام

متعاقباً اعلام خواهد شد

6

جغرافیا

جزوه سایت مدارس معارف اسلامی

مشاوران آموزش

خیلی سبز

7

علوم اجتماعی

مشاوران آموزش

8

منطق و فلسفه

مشاوران آموزش

مبتکران

خیلی سبز

9

روان‌شناسی

مشاوران آموزش

خیلی سبز

 

 

انتهای پیام/.