چاپ خبر
سازمان مدارس معارف اسلامی شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۷
جدول عناوین دروس نهایی پایه دوازدهم - دوره دوم متوسطه
آزمون پایانی دروس دوره دوم متوسطه شاخه نظری به شرح جدول مندرج در خبر به صورت نهایی برگزار شود.

به استناد بند 1 "ماده واحده قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور" مصوب 26/2/1395 مجلس شورای اسلامی، شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می دارد : آزمون پایانی دروس دوره دوم متوسطه شاخه نظری به شرح جدول زیر به صورت نهایی برگزار شود.

جدول عناوین دروس نهایی پایه دوازدهم- دوره دوم متوسطه

رديف

رشته علوم ومعارف اسلامي

عنوان درس

واحد/ ساعت

1

علوم و معارف قرآنی 3

2

2

عربي (زبان تخصصی  رشته) 3

4

3

فارسي 3

2

4

زبان خارجي3

4

5

سلامت و بهداشت

2

6

ریاضی و آمار 3

2

7

علوم و فنون ادبی3

2

8

اصول عقاید3

3

9

تاریخ 3 (تخصصي رشته)

2

10

فلسفه 2

2

11

احكام

1

 

شايان ذكر است جدول فوق پس از مذاكرات متعدد كارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي و مركز سنجش و ارزيابي و دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش در كميسيون برنامه‌هاي درسي مورد تأييد قرار گرفت و براي تصويب به شوراي عالي آموز ش و پرورش ارسال شد.

براي دانلود جدول عناوین دروس نهایی پایه دوازدهم اينجا .كليك نماييد.

 

انتهای پیام/.