چاپ خبر
سازمان مدارس معارف اسلامی یکشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۵
دبيرستان پسرانه علوم و معارف اسلامي صدراي بناب

برگزاري امتحانات نوبت اول

           با شروع برگزاري امتحانات نوبت اول در دبيرستان علوم ومعارف اسلامي صدراي  پسرانه بناب ، عوامل اجرايي اين دبيرستان با توجه به مقررات و دستورالعمل هاي امتحاني با نظم هرچه تمامتر  امتحانات نوبت دي ماه را برگزارمي نمايند.
انتهای پیام/.