29 اسفند 1396

دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای کرمانشاه

دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای کرمانشاه
پنجمین روزمتوالی  اعتکاف علمی در دبیرستان صدرای ولایت کرمانشاه با حضور 4نفر از دانش آموزان درتاریخ 96/12/29  برگزارشد.
مولف: صدرای کرمانشاه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

28 اسفند 1396

دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای کرمانشاه

دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای کرمانشاه

چهارمین روزمتوالی  اعتکاف علمی در دبیرستان صدرای ولایت کرمانشاه با حضور 13نفر از دانش آموزان روزدوشنبه 28/12/96 برگزارشد.

مولف: صدرای کرمانشاه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

27 اسفند 1396

دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای یزد

دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای یزد
اردوی سیاحتی و زیارتی مشهد مقدس
مولف: صدرای یزد
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی و هنری

27 اسفند 1396

دبیرستان پسرانه علوم ومعارف اسلامی صدرای کرمانشاه

دبیرستان پسرانه علوم ومعارف اسلامی صدرای کرمانشاه

بازدید  معاونت محترم آموزشی اداره آموزش وپرورش ناحیه3 کرمانشاه و  کارشناس آموزش متوسطه از طرح اعتکاف علمی دبیرستان صدرای ولایت

 

مولف: صدرای کرمانشاه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی و هنری

27 اسفند 1396

مولف: صدرای اندیمشک
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی و هنری

27 اسفند 1396

مولف: صدرای یزد
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی و هنری

26 اسفند 1396

دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی صدرای قزوین

دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی صدرای قزوین
نمایشگاه سفره هفت سین شهدا دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی صدرای قزوین
مولف: صدرای قزوین
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی و هنری

26 اسفند 1396

دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی صدرای قزوین

دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی صدرای قزوین
غبارروبی مزار شهدا با حضور دانش آموزان دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی صدرای قزوین
مولف: صدرای قزوین
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

26 اسفند 1396

دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای قزوین

دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای قزوین
بزرگداشت روز شهید دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی صدرای قزوین
مولف: صدرای قزوین
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

26 اسفند 1396

دبیرستان پسرانه علوم ومعارف اسلامی صدرای کرمانشاه

دبیرستان پسرانه علوم ومعارف اسلامی صدرای کرمانشاه
دومین روز اعتکاف علمی در دبیرستان صدرای ولایت کرمانشاه با حضور 12نفر از دانش آموزان برگزارشد.
مولف: صدرای کرمانشاه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی و هنری
قبلی  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  بعدی
صفحه 1 از 177
تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر