7 فروردین 1396

دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای خمین

دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای خمین
سومین روز اردوی علمی دانش آموزان دبیرستان پسرانه صدرای خمین 
مولف: صدرای خمین
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

7 فروردین 1396

مولف: صدرای بندرعباس
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

7 فروردین 1396

مولف: صدرای مهریز
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

6 فروردین 1396

دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی صدرای زرند

دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی صدرای زرند
چهارمین روزاردوی علمی نوروزی صدرای زرند
 
 
 
مولف: صدرای زرند
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

6 فروردین 1396

دبیرستان پسرانه علوم ومعارف اسلامی صدرای مرند

دبیرستان پسرانه علوم ومعارف اسلامی صدرای مرند

برگزاری اردوی علمی ـ آموزشی دبیرستان پسرانه  صدرای مرند 

 

مولف: صدرای مرند
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

6 فروردین 1396

دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای خمین

دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای خمین
روز دوم اردوی علمی دانش آموزان پایه چهارم  دبیرستان پسرانه صدرای خمین 
مولف: صدرای خمین
0  نظر
رتبه خبر: 
(1 نظر )

5 فروردین 1396

دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای شهرستان بافق

دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای شهرستان بافق
بازدید از دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی صدرای بافق
مولف: صدرای بافق
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

5 فروردین 1396

دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی صدرای زرند

دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی صدرای زرند
سومین روز اردوی علمی نوروزی
 
 
مولف: صدرای زرند
0  نظر
رتبه خبر: 5
(2 نظر )

5 فروردین 1396

دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی صدرای گرگان

دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی صدرای گرگان
برگزاری اردوی علمی نوروز 96 دبیر ستان دخترانه علوم ومعار ف اسلامی صدرای گر گان 
مولف: صدرای گرگان
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

4 فروردین 1396

دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای بافق

دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای بافق
اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس دانش آموزان دبیرستان پسرانه صدرای بافق
مولف: صدرای بافق - دوره اول
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
قبلی  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  بعدی
صفحه 1 از 64
تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر