سخن مدیر

ایام و اوقات همچون ابر بهاری می آیند و بر ما می گذرند در این رهگذر آنچه دستمایه ماندگاری و حیات است، به جای گذاشتن نیکی ها و برپایی سنت های حسنه ایی است که آدمیان از آن بهره جویند و در سایه سار آن به یکدیگر مدد رسانند.

هم افزایی عقول و اندیشه ها ما را به همدلی و هم احساسی رهنمون می سازد و همه ی این ظرفیت ها به اعمال رفتارهای یکپارچه و منتهی می گردد. پس از هر امکانی برای تجمیع افکار، اندیشه ها، احساسات و رفتارها باید کمک گرفت؛ امروز و تحت لوای این سایت و صفحه، فرصتی مغتنم برای تعامل و ارتباط گیری به وجود آمده است، این مجال را پاس داشته و مهیای پذیرش نقد، نظر، نگاه و پیشنهاد شما می باشیم.

اخبار و فعالیتهای دبیرستان

برگزاری اولین آزمون آزمایشی دانش آموزان پایه دوازدهم


برگزاری انتخابات انجمن اولیاء ومربیان دبیرستان صدرا


برگزاری آزمون جامع 3 دردبیرستان صــــــدرا هرســــــــین


برگزاری مراسم انس با قرآن دردبیرستان صدرا هرسین


مراسم سپاس ازمعلم در دبیرستان صدرای هرسین


برگزاری آزمون سنجش مرحله 2 دردبیرستان صدرای هرسین


برگزاری اردوی تفریحی به مقصد خرم آباد


برگزاری آزمون مسابقه علمی صدرائیان ولایت دردبیرستان صدرا هرسین


برگزاری آزمون مرحله اول دروس پایه در دبیرستان صدرا هرسین

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  آرشیو خبر‌ها
مناسبت ها
حدیث روز
تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر