سخن مدیر

ایام و اوقات همچون ابر بهاری می آیند و بر ما می گذرند در این رهگذر آنچه دستمایه ماندگاری و حیات است، به جای گذاشتن نیکی ها و برپایی سنت های حسنه ایی است که آدمیان از آن بهره جویند و در سایه سار آن به یکدیگر مدد رسانند.

هم افزایی عقول و اندیشه ها ما را به همدلی و هم احساسی رهنمون می سازد و همه ی این ظرفیت ها به اعمال رفتارهای یکپارچه و منتهی می گردد. پس از هر امکانی برای تجمیع افکار، اندیشه ها، احساسات و رفتارها باید کمک گرفت؛ امروز و تحت لوای این سایت و صفحه، فرصتی مغتنم برای تعامل و ارتباط گیری به وجود آمده است، این مجال را پاس داشته و مهیای پذیرش نقد، نظر، نگاه و پیشنهاد شما می باشیم.

تصویر گردان
اخبار دبیرستان صدرای دخترانه بهبهان

حضورفعال دانش آموزان دبیرستان دخترانه صدرادرهمایش چادری شدن
بسیج منطقه بهبهان همایشی تحت عنوان جشن چادری شدن برگزارنمودکه دراجرای کلی برنامه ازجمله دکوراسیون،قرائت قرآن ،عکاسی برنامه وپذیرایی باهمکاری دانش آموزان دبیرستان دخترانه صدرا حضورفعال داشتند.این جشن جهت کلیه مدارس متوسطه دوم برگزارگردید .دراین  همایش مسئولین منطقه ازازدانش آموزان فعال درهمایش تجلیل وتشکرنمودند.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  آرشیو خبر‌ها
حدیث روز
وضعیت آب و هوا


 -  ° 

جزئیات
تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر