برنامه های آینده سازمان

برنامههای کوتاهمدت

تدوین متون و فیلمهای کمکآموزشی جهت پایهها و دورههای تحصیلی با هدف ارتقای کیفی سطح آموزش در مدارس صدرا

طراحی و اجرای دورههای آموزشی استانی / منطقهای با توجه به نیاز مدارس

نقد، تحلیل و گردآوری نقاط ضعف و قوت کتب اختصاصی رشته و انتقال آنها

اینفوگرافهای آموزشی (تابلوهای نمایش، معرفی و ارائه چرخه کار) در خصوص عملکردها، معرفی رشته، فرایند انتخاب رشته دانشگاهی، شیوههای مطالعه و . . .

تهيه بانك سئوالات برگزاري آزمون‌هاي دوره‌اي و مستمر

 

برنامههای بلندمدت

تهیه و تدوین محتوای موردنیاز دورهها و پایههای تحصیلی با عنایت به وضعیت کنکور

تجزیه و تحلیل کتب و محتوای دوره اول متوسطه جهت دریافت کاستیهای تربیتی و معارفی

تکمیل فرایند فیلمها و لوحهای فشرده آموزشی

 

تألیف و تدوین

- تدوین و تألیف کتب اخلاق دوره اول متوسطه (سه پایه)

- بستهی کامل آموزش مجازی کتب تخصصی رشته

- بستهی کامل آموزش مجازی رشته علوم و معارف اسلامی

- تألیف و تدوین کتب و جزوات کمکآموزشی دورههای تحصیلی

محصولات، تولیدات و فرآوردههای تربیتی، آموزشی و فرهنگی

دانشآموزی

- قرآن

- اعتقادات

- مسائل مرتبط با انقلاب

خانوادهها

- تقویت بنیه تربیتی

- هماهنگی با مدرسه

- کمک به فرزندان

اساتید

- تقویت بنیه علمی

- تصحیح وتقویت نگاه تربیتی

- تقویت بنیه انقلابی

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات

- وبسایت تخصصي مدارس صدرا

- وبسایت تخصصی

- تبدیل سایت سازمان به عنوان مرجع تخصصی و محوری رشته معارف

- تهیه امکانات لازم آموزش مجازی جهت رشد دینی وتربیتی دانشآموزان

 
تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر