درباره دبیرستان
آدرس:
شماره تلفن:
نام مدیر:
مقالات ویژه مدیران و دبیران

شریفی نسب معاون اجرایی  صدرای کرمانشاه :هدف مشاوره کمک و یاری رساندن به مراجع است تا مهم ترین و شایسته ترین راهها را انتخاب کند و عاقلانه ترین تصمیمات را اتخاذ نماید 

مدیر صدرای ابرکوه: نگرش منفی نسبت به مرگ، معناداری زندگی را با خطر جدی مواجه می سازد

برای پایه‌های دوم و سوم متوسطه دوم


برای هر امری،آغاز و ابتدایی متصور است.برای هرپدیده و واقعه ای می توان آغازی را برشمرد.اما آیا برای تربیت ،نیزآغاز و شروعی وجود دارد؟سوال از آغاز تربیت ازجهات مختلفی حایز اهمیت است ،به ویژه از لحاظ روش ها و کاربرد آنها در تربیت.

تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر