صدور مجوز برای تاسیس مدارس صدرا

دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی در کشور سه‌گونه هستند که به صورت وابسته اداره می‌شوند:

1- دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی شهید مطهری وابسته به مدرسه‌ی عالی شهید مطهری
2- دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی صدرا وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی
3- دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی هدی وابسته به جامعه‌الزهرای قم؛ برخی دیگر از دبیرستان‌ها به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شوند. علاوه‌بر اینها برخی نیز به صورت دبیرستان‌های دولتی علوم و معارف اسلامی اداره می‌شوند اما هنوز توسعه‌ی چندانی پیدا نکرده‌اند.
 
 

شیوه‌ی تأسیس دبیرستان علوم و معارف اسلامی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی:

تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر