نظارت بر انتخاب كادر آموزشي در مدارس

در بخش انتخاب و جذب كادر آموزشي، تلاش مي شود از بين افراد خبره كه داراي سوابق و تجربيات موفق آموزشي و تربيتي در سطح استان هستند انتخاب گردد .

دبيران مدارس علوم و معارف اسلامي داراي مدارج علمي ليسانس، فوق ليسانس و دكتري بوده و با توجه به تجربه و سوابق فعاليت آموزشي و تربيتي همچنين با مد نظر قرار دادن رشته تخصصي شان انتخاب و با جديت مباحث آموزشي و تربيتي را دنبال مي نمايند.

تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر