فراوانی تعداد دانش آموزان و نمودار رشد روند جذب دانش آموزان

جدول تعداد دانش‌آموزان و دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی صدرا (دوره دوم)

 

96-95

95-94

94-93

93-92

92-91

91-90

90-89

89-88

88-87

87-86

86-85

85-84

84-83

83-82

82-81

سال تحصیلی

شاخص

118

113

112

108

102

94

82

63

58

44

25

10

9

7

1

تعداد دبیرستان‌های دوره دوم

6790

*5713

8084

7121

6366

5288

4410

3371

2610

1772

992

530

366

310

51

تعداد دانش‌آموزان دبیرستان‌های دوره دوم

 
نمودار رشد تعداد دبیرستان‌های دوره دوم
 
 
 

نمودار رشد تعداد دانش‌آموزان دبیرستان‌های دوره دوم

 

 

 

جدول تعداد دانش‌آموزان و دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی صدرا (دوره اول)

96-95

95-94

94-93

93-92

92-91

سال تحصیلی

شاخص

29

27

15

9

5

تعداد مدارس معارف اسلامی دوره اول

2550

1997

854

455

260

تعداد دانش‌آموزان مدارس دوره اول

 

از سال تحصیلی 94-93 سازمان مدارس با کسب اجازه از شورای عالی آموزش و پرورش

اقدام به تأسیس و راه‌اندازی دوره اول متوسطه نموده است.

 

نمودار رشد تعداد دبیرستان‌های دوره اول

 

نمودار رشد تعداد دانش‌آموزان دبیرستان‌های دوره اول

 

 

 
تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر