درج مطلب

دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی صدرا علاوهبر اهداف مصوب دوره آموزش متوسطه کشور، در جهت تحقق اهداف زیر فعالیت میکنند:

1- شناسایی، جذب و تربیت نوجوانان مستعد و علاقمند به رشته علوم و معارف اسلامی

2- رشد بینش اسلامی، پرورش هویت دینی و تقویت آن، استحکام مکارم اخلاقی و تربیت دینی نسل جوان

3- پاسخ به نیاز نسل جوان ایران اسلامی، در گرایش به دینمداری و ولایتمداری

4- تربیت دانشآموزان مستعد از حیث علمی و اخلاقی برای ورود به حوزههای علمیه و دانشگاههای کشور به منظور تبلیغ حکیمانه دین

5- زمینهسازی برای تربیت نیروی انسانی متعهد و متفکر در حوزه فرهنگ اسلامی و آگاه به زمان برای تصدی مشاغل و مسئولیتهای فرهنگی

6- زمینهسازی برای تحقق ٬٬سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ٬ در حوزه معارف دینی

تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر