ماموریت های ذاتی

مأموریت‌های ذاتی مدارس صدرا

مدارس صدرا مأموریتهای عام و خاص متعددی را دنبال میکند که در این میان دو مأموریت ذاتی ذیل جزو اصلیترین و اولویتدارترین آنهاست؛

الف) شناسایی و جذب دانشآموزان مستعد و علاقمند به معارف اهلبیت علیهمالسلام به منظور تربیت دانشآموختگانی متدین، آراسته به فضایل اخلاقی، ولایتمدار، پیشتاز در صحنههای دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و پیشرو در عرصههای علوم انسانی و معارف اسلامی.

ب) برنامهریزی و زمینهسازی مؤثر برای ادامهتحصیل دانشآموختگان در حوزههای علمیه و دانشگاهها و ایجاد علاقه و توانایی در آنها جهت برعهده گرفتن نقشی فعال و ممتاز در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، به ویژه در سه عرصه تبلیغ دین، ساماندهی فرهنگ عمومی و تحولآفرینی در علوم انسانی.

برنامهها و فعالیتهای مدارس و سازمان، معطوف به زمینهسازی برای ظهور حضرت صاحبالزمان (عجلا... تعالی فرجه الشریف) و احیای تمدن اسلامی و راهبرد تربیتی آن، تکیه بر مبانی و اصول تعلیم و تربیت اسلامی است و اهداف آن از طریق ارتقای متوازان کمی و کیفی مدارس تحت پوشش محقق خواهد شد إنشاءا... 

 
تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر