معرفی سازمان مدارس معارف اسلامی

 تاریخچه دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی صدرا

با پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور نیل به اهداف و آرمانهای متعالی آن، فعالیتها و اقدامات گستردهای در عرصههای مختلف به ویژه در حوزههای فرهنگ آغاز شد. یکی از تدابیر و اقدامات اساسی در این زمینه، تأسیس دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی بود که در خرداد 1363 اساسنامه این دبیرستانها در جلسه 342 شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسید. مدرسه عالی شهید مطهری، مؤسسه جامعة الزهراء قم و تعدادی از مدارس غیردولتی آغازگر تأسيس مدارس علوم و معارف اسلامي در كشور بودند و در ادامه، سازمان تبلیغات اسلامی مصمم به تأسیس این دبیرستانها در سراسر کشور گردید و پس از تصویب نحوه تأسیس دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی صدرا توسط شورای عالی آموزش و پرورش در جلسه 677 مورخ 7 شهريور 1381 اقدام به راهاندازی مدارس نمود و در راستای سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش، در سال تحصیلی 93-92 نیز مبادرت به تأسیس مدارس دوره اول متوسطه كرد. 

تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر