محتوای آموزشی رشته

محتوای آموزشی رشته علوم و معارف اسلامی

 

دروس عمومی رشته علوم و معارف اسلامی همانند دروس عمومی رشته ادبیات و علوم انسانی است. دروس تخصصی رشته معارف عبارت است از:

پایه دهم: اصول عقاید(1)، عربی(1)، اخلاق(1)، احکام(1)، علوم و معارف قرآنی(1)، تاریخ(1)

پایه یازدهم: اصول عقاید(2)، عربی(2)، اخلاق(2)، احکام(2)، تاریخ(2)، علوم و معارف قرآنی(2)

پایه دوازدهم: اصول عقاید(3)، عربی(3)، اخلاق(3)، احکام(3)، علوم و معارف قرآنی(3)، تاریخ(3)، جریان‌شناسی اندیشه‌های معاصر

 

 

 

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه (شاخه نظری ـ رشته علوم و معارف اسلامی)

ردیف

دامنه محتوایی

پایه دهم

پایه یازدهم

پایه دوازدهم

عنوان درس

واحد / ساعت

عنوان درس

واحد / ساعت

عنوان درس

واحد / ساعت

1

تربیت دینی و معارف اسلامی

علوم و معارف قرآنی 1

2

علوم و معارف قرآنی 2

2

علوم و معارف قرآنی 3

2

اصول عقاید 1

3

اصول عقاید 2

3

اصول عقاید 3

3

احکام 1

1

احکام 2

1

احکام 3

1

اخلاق 1

1

اخلاق 2

1

اخلاق 3

1

2

عربی

عربی (زبان اختصاصی رشته) 1

3

عربی (زبان اختصاصی رشته) 2

3

عربی (زبان اختصاصی رشته) 3

4

3

زبان و ادبیات فارسی

فارسی 1

2

فارسی 2

2

فارسی 3

2

نگارش 1

2

نگارش 2

1

نگارش 3

2

علوم و فنون ادبی 1

2

علوم و فنون ادبی 2

2

علوم و فنون ادبی 3

2

4

زبان‌های خارجی

زبان خارجی 1

3

زبان خارجی 2

3

زبان خارجی 3

4

5

خوشه دروس:

ریاضیات

ریاضی و آمار 1

3

ریاضی و آمار 2

2

ریاضی و آمار 3

2

6

خوشه دروس:

انسان و سلامت

تربیت‌بدنی 1

2

تربیت‌بدنی 2

2

تربیت‌بدنی 3

2

آمادگی دفاعی

3

انسان و محیط زیست

2

سلامت و بهداشت

2

7

خوشه دروس:

انسان و مهارت‌های زندگی

درس انتخابی (1- هنر 2- تفکر و سواد رسانه‌ای 3- کارگاه کارآفرینی و تولید)

2

درس انتخابی (1- هنر 2- تفکر و سواد رسانه‌ای 3- کارگاه کارآفرینی و تولید)

2

مدیریت خانواده و سبک زندگی

2

8

خوشه دروس:

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

تاریخ 1 (تخصصی رشته)

2

تاریخ 2 (تخصصی رشته)

2

تاریخ 3 (تخصصی رشته)

2

جامعه‌شناسی

2

مطالعات فرهنگی

2

جریان‌شناسی اندیشه‌های معاصر

2

جغرافیای عمومی و استان‌شناسی

2

اقتصاد

2

ـ ـ ـ

ـ ـ‌ ـ

منطق

2

فلسفه 1

2

فلسفه 2

2

ـ ـ ـ

ـ ـ‌ ـ

روانشناسی

2

ـ ـ ـ

ـ ـ‌ ـ

جمع

37

جمع

36

جمع

35

9

برنامه ویژه مدرسه

زمینه‌سازی برای اجرای بند 5-5 سند تحول بنیادین و بند 2-13 برنامه درسی ملی مشتمل‌بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خلاقانه (سمینار)، یادگیری پروژه محور و آموزش مهارت تأمین معاش حلال (سالانه 50 تا 100 ساعت)

 
تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر