تازه ترین اخبار خبرگزاری ها
بیشتر ...
آشنايی اجمالی با رشته علوم و معارف اسلامی

آشنایی اجمالی با رشته و محتوای آموزشی علوم و معارف اسلامی

رشته‌های دوره متوسطه نظری تحصیلی آموزش و پرورش به چهار شاخه تقسیم می‌شود:

  • رشته علوم و معارف اسلامی
  • ادبیات و علوم انسانی
  • علوم تجربی
  • ریاضی فیزیک

اهداف اصلی رشته‌های نظری آن‌چنان که در آیین‌نامه آموزشی نظام قدیم ذکر شده عبارت است از:

  • اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و پرورش ملکات و فضایل اخلاقی، بینش سیاسی و اجتماعی
  • شناخت بهتر استعدادها و علاقه‌ی دانش‌آموزان و ایجاد زمینه‌ی مساعد جهت هدایت آنان به مسیرهای تحصیلی مناسب
  • احراز آمادگی نسبی دانش‌آموزان برای ادامه‌تحصیل در آموزش عالی

رشته علوم و معارف اسلامی در دوره‌ی متوسطه نظام قدیم دارای 45 واحد عمومی و 51 واحد تخصصی در دوره‌ی پیش‌دانشگاهی دارای 24 واحد درسی بود اما اکنون در نظام جدید آموزشی ساعات درسی متوسطه اول و دوم به شرح جدول زیر است:

جدول ساعات تدریس متوسطه اول

ردیف

پایه

تعداد ساعت

1

هفتم

30

2

هشتم

30

3

نهم

30

جمع

90

 

 

جدول ساعات تدریس متوسطه دوم

ردیف

پایه

تعداد ساعت

1

دهم

37

2

یازدهم

36

3

دوازدهم

35

جمع

108

 

 

هدف عمده‌ی رشته علوم و معارف اسلامی در دوره‌های متوسطه اول و دوم به عنوان یک رشته‌ی خاص، جذب و تربیت جوانان مستعد و علاقمند به تعلیم و تربیت اسلامی است که با توجه به آموزش‌های خاص دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی بتوانند با پیشینه‌ی علمی و تربیتی مطلوب، نگرشی واقعی و مبتنی‌بر فرهنگ اصیل اسلامی در فرآیند آموزشی برای نیازهای آینده‌ی جامعه اسلامی یافته و به هدف‌های والای کادرسازی در عرصه‌های فرهنگی و دینی و ایجاد شرایط مناسب و مساعد، جهت پاسخ به نیازهای فرهنگی و دینی نسل جوان و نوجوان، تحقق بخشند.

رشته علوم و معارف اسلامی در نظام جدید آموزشی

براساس اسناد فرادستی وزارت آموزش و پرورش بالاخص سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی، رشته علوم و معارف اسلامی به عنوان یک رشته مستقل و دارای هویت ممتاز و متمایز شناخته شده است. بر این اساس نگاه به کلیه عناصر و مؤلفههای مرتبط با رشته نیز به طور ویژه دنبال خواهد شد. در همین راستا اقدامات ذیل صورت گرفته است؛

الف) اهداف رشته علوم ومعارف اسلامی تدوین و در کار گروه مربوطه (سازمان پژوهش و تألیف کتب درسی) مصوب شده است.

ب) ضمن تألیف کتب درسی رشته توسط کارشناسان و صاحبنظران، این کتب کددار گردیده و بخشی از مشکلات آموزشی مرتبط با این مسئله مرتفع شده است.

ج) نظام آموزشی حوزه در تألیف و تدوین کتب درسی مورد توجه قرار گرفته است، این جهتگیری در کتبی مانند اصول عقاید، ادبیات عرب، احکام، تاریخ اسلام و اخلاق لحاظ شده است.

 

 

 

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره اول متوسطه 

پایه اول و دوم (هفتم و هشتم)

پایه سوم (نهم)

ردیف

مواد درسی

تعداد ساعات درسی

تعداد ساعات درسی

1

قرآن

2

2

2

معارف اسلامی

2

2

3

زبان و ادبیات فارسی

4

4

4

عربی

2

2

5

زبان‌خارجه

2

2

6

علوم تجربی

3

3

7

ریاضی

4

4

8

تربیت‌بدنی و سلامت

2

2

9

مطالعات اجتماعی

3

3

10

فرهنگ و هنر

2

2

11

کار و فناوری

2

2

12

تفکر و سبک زندگی

2

ـ

13

آمادگی دفاعی

ـ

2

جمع

30

30

 

* علاوه‌بر برنامه آموزشی فوق دروس اخلاق و احکام برای دانش‌آموزان به عنوان دروس فوق‌برنامه تدریس می‌شود.

 

 

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه (شاخه نظری ـ رشته علوم و معارف اسلامی)

مصوب جلسه 31489 مورخ اول خرداد 1395 شوراي‌عالي آموزش و پرورش

 

ردیف

دامنه محتوایی

پایه دهم

پایه یازدهم

پایه دوازدهم

عنوان درس

واحد / ساعت

عنوان درس

واحد / ساعت

عنوان درس

واحد / ساعت

1

تربیت دینی و معارف اسلامی

علوم و معارف قرآنی 1

2

علوم و معارف قرآنی 2

2

علوم و معارف قرآنی 3

2

اصول عقاید 1

3

اصول عقاید 2

3

اصول عقاید 2

3

احکام 1

1

احکام 2

1

احکام 3

1

اخلاق 1

1

اخلاق 2

1

اخلاق 3

1

2

عربی

عربی (زبان تخصصی رشته) 1

3

عربی (زبان تخصصی رشته) 2

3

عربی (زبان تخصصی رشته) 3

4

3

فارسی

فارسی 1

2

فارسی 2

2

فارسی 3

2

نگارش 1

2

نگارش 2

1

نگارش 3

2

علوم و فنون ادبی 1

2

علوم و فنون ادبی 2

2

علوم و فنون ادبی 3

2

4

زبان‌های خارجی

زبان خارجی 1

3

زبان خارجی 2

3

زبان خارجی 3

4

5

خوشه دروس:

ریاضیات

ریاضی و آمار 1

3

ریاضی و آمار 2

2

ریاضی و آمار 3

2

6

خوشه دروس:

انسان و سلامت

تربیت‌بدنی 1

2

تربیت‌بدنی 1

2

تربیت‌بدنی 1

2

آمادگی دفاعی

3

انسان و محیط زیست

2

سلامت و بهداشت

2

7

خوشه دروس:

انسان و مهارت‌های زندگی

درس انتخابی (1ـ هنر 2ـ تفکر و سواد رسانه‌ای 3ـ کارآفرینی و تولید

2

درس انتخابی (1ـ هنر 2ـ تفکر و سواد رسانه‌ای 3ـ کارآفرینی و تولید

2

مدیریت خانواده و سبک زندگی

2

8

خوشه دروس:

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

تاریخ 1 (تخصصی رشته)

2

تاریخ 2 (تخصصی رشته)

2

تاریخ 3 (تخصصی رشته)

2

جامعه‌شناسی

2

مطالعات فرهنگی

2

جریان‌شناسی اندیشه‌های معاصر

2

جغرافیای عمومی و استان‌شناسی

2

اقتصاد

2

ـ ـ

ـ ـ ـ

منطق

2

فلسفه 1

2

فلسفه 2

2

ـ ـ

ـ ـ ـ

روانشناسی

2

ـ ـ

ـ ـ ـ

جمع

37

جمع

36

جمع

32

9

برنامه ویژه مدرسه

زمینه‌سازی برای اجرای بند 5- 5 سند تحول بنیادین و بند 2- 13 برنامه درسی ملی مشتمل‌بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خلاقانه (سمینار)، یادگیری پروژه‌محور و آموزش مهارت تأمین معاش حلال (سالانه 50 تا 100 ساعت)

 
پیام رسان
گیرنده
نام*
پست الکترونیکی *
تلفن *
پیام *
تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر