3.مزاياي اين رشته نسبت به ساير رشته ها چيست و اصولاً داوطلبان اين رشته بايد چه روحياتي داشته باشند؟

با توجه به اينكه رشته علوم و معارف اسلامي داراي شرايط خاص آموزشي و تربيتي است؛ لذا در اين مدارس از كادر آموزشي مجرب و كار آزموده استفاده مي گردد و كلاس هاي فوق برنامه و دوره هاي ويژه ي علمي، اخلاقي، مباحثه دروس و اردوهاي مختلف و ... از برنامه هاي اين دبيرستان ها مي باشد؛ بنابراين موفقيت دانش آموزان در صورت پشتكار، جهد و كوشش تضمين مي گردد.

از سوي ديگر دانش آموزان اين رشته بايد روحيه تلاش و مجاهدت علمي و تربيتي داشته باشند و مشتاقانه به سمت علم و پژوهش حركت كنند و نكته ي حائز اهميت آن است كه در اين مدارس التزام به شريعت اسلام و قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران ضروري مي باشد.

8.آيا ما اولين كساني هستيم كه در اين رشته درس مي خوانيم؟

اين قابل ذكر است كه پيشينه ي اين رشته به بيش از 20 سال باز مي گردد كه با اين توضيح دانش آموزان بسياري در سطح كشور از اين رشته فارغ التحصيل شده و در مدارج عالي موفقيت هاي چشمگيري به دست آورده اند، در ضمن جهت اطلاع بيشتر حدود 5000 هزار نفر در حال حاضر در اين رشته در سراسر كشور مشغول به تحصيل مي باشند.

7.آيا سازمان تبليغات اسلامي ضمانتي براي استخدام فارغ التحصيلان مدارس دارد؟

خير، فارغ التحصيلان اين رشته با توجه به رشته تحصيلي در دانشگاه يا حوزه هاي علميه مي توانند در تمامي ارگان هاي دولتي حسب اعلام نياز و طي مراحل قانوني استخدام شوند كه البته سازمان تبليغات اسلامي نيز از اين موضوع مستثني نيست و ليكن اين سازمان هيچ تعهدي در زمينه استخدام به عهده ندارد .

1.آيا به فارغ التحصيلان رشته علوم و معارف اسلامي ديپلم رسمي داده مي شود؟

بله، اين رشته از جمله رشته هاي نظري مصوب آموزش و پرورش است، لذا به دانش آموزان اين رشته پس از طي دوره سه ساله متوسطه ديپلم رشته علوم و معارف اسلامي كه به تأييد وزارت آموزش و پرورش مي رسد اعطا مي گردد و دانش آموزان اين رشته مي توانند پس از گذراندن واحدهاي دوره پيش دانشگاهي در آزمون سراسري دانشگا ه ها شركت نمايند.

2.چرا رشته علوم و معارف اسلامي در كنكور گروه مجزايي ندارد و تكليف فارغ التحصيلان چيست؟

با توجه تعريف آموزش دوره متوسطه براي رشته علوم و معارف اسلامي، اين رشته كنكور مجزايي ندارد و فارغالتحصيلان رشته علوم و معارف اسلامي و ادبيات و علوم انساني بطور مشترك در زير گروه كنكور سراسري ادبيات و علوم انساني شركت مي نمايند و همه رشته هايي را كه دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني مجاز به انتخاب آن هستند دانش آموزان اين رشته نيز مي توانند براي تحصيل در دوره هاي عالي انتخاب نمايند.

6.فارغ التحصيلان اين رشته در آينده از نظر شغلي با چه وضعيتي روبرو خواهند بود؟

نگاه نخبه پروري در اين مدارس سبب شده است كه فارغ التحصيلان اين رشته از حيث علمي و تربيتي به عنوان نيروهاي تأثير گذار در جامعه جلوه نمايند و شرايط علمي آنان زمينه اي است كه مي تواند در موفقيت آنان ارتقاء بخشند.

4.آيا تحصيل در اين مدارس شبانه روزي است؟

خير، مدارس علوم و معارف اسلامي تحت هيچ شرايطي شبانه روزي نيستند و دروس آن نيز با سر فصل و ساعات مصوب آموزش و پرورش ارائه مي شود.

5.آيا دبيرستان هاي علوم و معارف اسلامي غير انتفاعي هستند؟

خير، حسب مجوز صادره از سوي شوراي عالي آموزش و پرورش دبيرستان هاي معارف به صورت وابسته به سازمان تبليغات اسلامي تعريف شده است كه پشتيباني برنامه هاي آموزشي، تربيتي، فرهنگي و فوق برنامه از سوي سازمان مدارس معارف اسلامي تعريف و اجرا مي گردد و فقط هزينه هاي فوق برنامه از دانش آموزان محترم اخذ مي گردد.

تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر