سیاست‌ها و خط‌مشی‌های آموزشی و تربیتی مدارس

 

1- شناسایی استعدادهای نهفته جوانان، در گرایش به حوزه دینمداری و دینپژوهی و تشویق دانشاموزان مستعد برای ورود به این رشته

2- ارائه دروس حوزوی متناسب با رشته، همراه با دروس رشته ادبیات و علوم انسانی

3- سرمایهگذاری و برنامهریزی در قلمرو آموزش معارف قرآنی

4- بهرهگیری از دبیران و مربیان کارآمد، متخصص و با ایمان

5- تشکیل جلسات گفتمان دینی و کرسیهای آزاداندیشی با استفاده از اساتید مجرب و باتقوا

6- استفاده از فناوریهای نوین و روشهای جدید آموزشی

7- استفاده از مشاوران با تجربه، دلسوز و آیندهنگر برای دانشآموزان و رسیدگی دقیق به وضعیت آموزشی و تربیتی آنها

8- حمايت و پشتيباني از برگزاری اردوهای دانشآموزی با هدف رشد ایمان و معنویت و نشاط و شادابی آنها

9- فراهم کردن امکان حضور دانشآموزان در مجالس عالمان ممتاز و مهذب یا دعوت از ایشان برای حضور در مدرسه و برنامههای آن به منظور بهره‌گیری از شخصیت، دانش، اندیشه و معنویت آنها

10- پشتیبانی مشاوره‌اي و فكري از دانشآموزان برای ورود به عرصهی تحصیلات تکمیلی در حوزه و دانشگاه

11- ترغیب به بهرهگیری از شیوهی مباحثه

12- برگزاری کلاسهای فوقالعاده و رفع اشکال و مشاوره تحصیلی و تربیتی و نیز اردوهای آموزشی ویژه دوره پیشدانشگاهی در ایام تعطیلات نوروز

13- برگزاری کلاسها و مسابقات فرهنگی و هنری توط مدارس

14- برگزاری جلسات اولیا و مربیان با حضور اساتید مجرب و مسئولان فرهنگی و ارتباط خانه و مدرسه به منظور تقویت تعاملات مفید با اولیای دانش‌آموزان

15) برقراري نظام تربيت ديني در مدرسه با در نظر گرفتن سه ركن: كادر، دانش‌آموز و خانواده

درج مطلب
متن را وارد نمایید
تمامی حقوق متعلق به سازمان مدارس معارف اسلامی می باشد قدرت گرفته از پورتال نما محصول شرکت بهسامان تدبیر